Skip to content

W odróżnieniu od produktów bankowych, chwilówki są przyznawane bez zbędnych formalności, a procedury związane z weryfikacją klienta są bardzo szybkie. Wnioskując o taką pożyczkę, nie trzeba także przygotowywać wielu dokumentów – w teorii wystarcza dowód osobisty. Cóż, są to pożyczki internetowe, dlatego też pokazywanie dokumentów i innych nośników danych jest nieco ryzykowne. Co innego osobisty wgląd w dane, a co innego przesyłanie kserokopii czy skanów za pośrednictwem poczty e-mail czy odpowiednich miejsc w formularzu. Obecnie często nie trzeba niczego załączać ani wysyłać, można nawet odczuwać pewną podejrzliwość względem firm, które życzą sobie wysłania im zeskanowanego dowodu z obu stron.
W wielu firmach spotkać można się z wymogiem udostępnienia zaświadczenia o zarobkach (choć nie jest to konieczne dla wszystkich klientów). Za pomocą tego dokumentu sprawdza się, czy dana osoba podała w formularzu swój faktyczny dochód i nie kłamie. Jeśli parabank bardziej ufa klientowi, może udzielić mu pożyczki na podstawie oświadczenia. Taki dokument wygląda bardzo podobnie do zaświadczenia, ale jest wypisywany i podpisywany przez samego zainteresowanego. Na oświadczeniu muszą znaleźć się wymagane informacje, np. wysokość dochodu/mc, nazwa i adres miejsca pracy, telefon oraz ręczny, czytelny podpis. Wszelkie dane, jakie pożyczkobiorca wpisze w formularzu lub poda w oświadczeniu, mogą zostać zweryfikowane w razie potrzeby. Podanie fałszywych danych skutkuje w pierwszej kolejności wypowiedzeniem umowy, a później kontaktem z policją w związku z popełnieniem przestępstwa.

Darmowe chwilówki dla każdego nowego klienta

Tak, takie oferty naprawdę można znaleźć na dzisiejszym rynku pożyczkowym. Wśród najkorzystniejszych i cieszących się najlepszą opinią konsumentów należy wymienić takie propozycje, jak:
– Vivus – 3000 zł na 30 dni
– NetCredit – 2000 zł na 30 dni
– Via SMS – 1500 zł na 30 dni
– Filarum – 1000 zł na 30 dni
– ExtraPortfel – 2000 na 45 dni
– Lendon – 2000 na 45 dni
– EkspresKasa – 1500 zł na 30 dni
– Alfa Kredyt – 1000 zł na 30 dni
– Wonga – 1500 zł na 60 dni

Działanie chwilówek internetowych reguluje ustawa uchwalona 11 marca 2016 roku. Można w niej znaleźć zapisy związana między innymi z maksymalną kwotą obciążeń, jakie może pożyczkodawca nałożyć na swojego dłużnika. Przeciąganie się pożyczki w nieskończoność jest również ograniczone właśnie za pomocą tej ustawy, dlatego pożyczkobiorca nie jest narażony na kosmicznie wysokie odsetki, nawet, jeśli spóźnia się ze spłatą zobowiązania.